Materiały do PSYG

W zakładce PRZEDMIOTY->Przetwarzanie sygnałów - ćwiczenia (stacjonarne) znajdują się zadania wprowadzające do ćwiczeń z przedmiotu Przetwarzanie sygnałów. Wszystkich studentów, zarówno stacjonarnych, jak i niestatcjonarnych (powtarzających przedmiot również), proszę, aby przed rozpoczęciem ćwiczeń sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności. Jeżeli nie uda Wam się rozwiązać tych zadań, musicie powtórzyć wiadomości z matematyki oraz teorii obwodów i sygnałów. W przeciwnym razie trudno będzie Wam uczestniczyć w zajęciach.

Ponadto znajdują się tam również zadania domowe do niektórych tematów oraz skrypty w środowisku MATLAB do wykorzystania w nauce indywidualnej.

Terminy konsultacji

poniedziałek: 8:00 - 9:30
piątek:   13:30 - 15:00

Do końca roku 2018 istnieje możliwość indywidualnego (poza wyznaczonymi terminami) umówienia się na konsultacje poprzez e-mail.