Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PSYG z dni 30.05.2019 r. i 31.05.2019 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG z dni 30.05.2019 r. i 31.05.2019 r.
 • Zaliczenie  PSYG - dla wszystkich grup cywilnych i wojskowych stacjonarnych i niestacjonarnych - III podejście do III terminu

  W dniu 30.05.2019 r. (czwartek) odbędą się zaliczenia ćwiczeń rachunkowych z Przetwarzania sygnałów w ramach II podejścia do III terminu dla wszystkich grup cywilnych i wojskowych:

 • o godz. 6:45 (przed 1 godziną lekcyjną) w sali 103 w bud. 61 (maks. 15 osób)
 • o godz. 8:00 (1-2 godz. lekcyjna) w sali 118 w bud. 45 (maks 25 osób)
 • o godz. 15:45 (9-10 godz. lekcyjna) w sali 118 w bud. 45 (maks. 25 osób)
 • W dniu 31.05.2019 r. (piątek) odbędą się zaliczenia ćwiczeń rachunkowych z Przetwarzania sygnałów w ramach II podejścia do III terminu dla wszystkich grup cywilnych i wojskowych:

 • o godz. 6:45 (przed 1 godziną lekcyjną) w sali 103 w bud. 61 (maks. 15 osób)
 • o godz. 8:00 (1-2 godz. lekcyjna) w sali 103 w bud. 61 (maks 15 osób)
 • Uwaga:

 • dla grup niestacjonarnych dodatkowo termin zaliczenia w dniu 31.05.2019 r. (piątek) o godz. 17:35 w sali 27/61 (maks 12 osób).
 • W związku z ograniczoną liczbą miejsc w salach proszę o mailowe zgłaszanie chęci uczestniczenia w zaliczeniu.

  WAŻNE!!! W przypadku, gdy na któryś termin nie zostanie zgłoszona żadna osoba, zaliczenie w tym terminie nie odbedzie się.

  Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PSYG dla grup MON z dnia 08.05.2019 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG z dnia 08.05.2019 r.
 • Zaliczenie  PSYG - dla wszystkich grup cywilnych i wojskowych - II podejście do III terminu

  W dniu 07.05.2019 r. (wtorek) odbędą się zaliczenia ćwiczeń rachunkowych z Przetwarzania sygnałów w ramach II podejścia do III terminu dla wszystkich grup cywilnych i wojskowych:

 • o godz. 6:45 (przed 1 godziną lekcyjną) w sali 103 w bud. 61 (maks. 15 osób)
 • o godz. 8:00 (1-2 godz. lekcyjna) w sali 118 w bud. 45 (maks 25 osób)
 • o godz. 11:40 (5-6 godz. lekcyjna) w sali 118 w bud. 45 (maks. 25 osób)
 • W dniu 08.05.2019 r. (środa) odbędą się zaliczenia ćwiczeń rachunkowych z Przetwarzania sygnałów w ramach II podejścia do III terminu dla wszystkich grup cywilnych i wojskowych:

 • o godz. 6:45 (przed 1 godziną lekcyjną) w sali 103 w bud. 61 (maks. 15 osób)
 • o godz. 8:00 (1-2 godz. lekcyjna) w sali 118 w bud. 45 (maks 25 osób)
 • o godz. 13:30 (7-8 godz. lekcyjna) w sali 118 w bud. 45 (maks. 25 osób)
 • W związku z ograniczoną liczbą miejsc w salach proszę o mailowe zgłaszanie chęci uczestniczenia w zaliczeniu. W przypadku, gdy na któryś termin nie zostanie zgłoszona żadna osoba, zaliczenie w tym terminie nie odbedzie się.

  Zaliczenie  PSYG - dla wszystkich grup cywilnych - I podejście do III terminu

  W dniu 02.04.2019 r. (wtorek) o godz. 15:45 w sali 117 w bud. 45 odbędzie się I podejście do zaliczenia ćwiczeń rachunkowych z Przetwarzania sygnałów w ramach III terminu dla wszystkich grup cywilnych.

  Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PSYG dla grup MON z dni 27.03.2019 r. i 29.03.2019 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG z dni 27.03.2019 r. i 29.03.2019 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PSYG dla grup MON z dnia 25.03.2019 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG z dnia 25.03.2019 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PSYG z dnia 20.02.2019 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG z dnia 20.02.2019 r.
 • Uwaga! Zmiana terminu konsultacji z dn. 15.02.2019 r.

  Konsultacje z dnia 15.02.2019 r. (piątek) zostały przeniesione na dzień 19.02.2019 r. (wtorek) na godz. 08:00.

  Zaliczenie ćwiczeń z Przetwarzania sygnałów - II podejście do II terminu

  Poniżej przedstawiam plan przeprowadzenia kolokwiów z ćwiczeń z Psyg dla grup:

  • E7X1N1 oraz grupa niestacjonarna powtarzania przedmiotu
                         18.02.2019 r. 17:35 sala 103/61
  • stacjonarne grupy powtarzania przedmiotu (cywilne i wojskowe)
                         18.02.2019 r. 9:50 sala 116/45
  • E7Y2S1 E7Q4S1 18.02.2019 r. 11:40 sala 116/45
  • E7X3S1 E7Q2S1 18.02.2019 r. 13:30 sala 116/45
  • E7X1S1 E7X5S1 20.02.2019 r. 8:00 sala 116/45
  • E7Y1S1 E7Q1S1 20.02.2019 r. 11:40 sala 116/45
  • E7Y3S1 E7Q3S1 E7Q6S1 20.02.2019 r. 13:30 sala 116/45

  Istnieje możliwość pisania kolokwium w terminie innej grupy, jednak w przypadku braku miejsc w sali piewszeństwo mają studenci z grupy piszącej kolokwium planowo.

  Uwaga! Zmiana terminu konsultacji z dn. 08.02.2019 r.

  Konsultacje z dnia 08.02.2019 r. (piątek) zostały przeniesione na dzień 13.02.2019 r. (środa) na godz. 08:00.

  Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PSYG z dnia 06.02.2019 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG z dnia 06.02.2019 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PSYG z dnia 05.02.2019 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG z dnia 05.02.2019 r.
 • Zaliczenie ćwiczeń z Przetwarzania sygnałów - I podejście do II terminu

  Poniżej przedstawiam plan przeprowadzenia kolokwiów z ćwiczeń z Psyg dla grup:

  • E7X1S1 E7X5S1 05.02.2019 r. 8:00 sala 116/45
  • E7X3S1 E7Q2S1 05.02.2019 r. 9:50 sala 116/45
  • E7Y1S1 E7Q1S1 05.02.2019 r. 11:40 sala 116/45
  • E7Y2S1 E7Q4S1 05.02.2019 r. 13:30 sala 116/45
  • E7X1N1 oraz grupa niestacjonarna powtarzania przedmiotu
                         05.02.2019 r. 17:35 sala 103/61
  • E7Y3S1 E7Q3S1 E7Q6S1 06.02.2019 r. 8:00 sala 116/45
  • stacjonarne grupy powtarzania przedmiotu (cywilne i wojskowe)
                         06.02.2019 r. 9:50 sala 116/45

  Istnieje możliwość pisania kolokwium w terminie innej grupy, jednak w przypadku braku miejsc w sali piewszeństwo mają studenci z grupy piszącej kolokwium planowo.

  Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PSYG z dnia 28.01.2019 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG z dnia 28.01.2019 r.
 • Konsultacje od dnia 01.02.2019 r.

  Od dnia 01.02.2019 r. nie ma możliwości zarezerwowania sobie terminu konsultacji, w związku z tym nie ma też konieczności informowania mnie o chęci przyjścia na konsultacje.

  Studenci będą przyjmowani w kolejności przyjścia, w planowych godzinach konsultacji, tj. w poniedziałki od 8:00 do 9:30 i w piątki od 13:30 do 15:00.

  W przypadku, gdyby konsultacje nie mogły się odbyć w terminie planowym, będę informował na tej stronie o terminach zastępczych.

  Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PSYG z dnia 25.01.2019 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG z dnia 25.01.2019 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PSYG z dnia 24.01.2019 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG z dnia 24.01.2019 r.
 • Wyniki zaliczeń ćwiczeń z PSYG z dni 21 i 22.01.2019 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy E7X1S1 z dnia 22.01.2019 r.
 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy E7Y2S1 z dnia 21.01.2019 r.
 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy E7X3S1 z dnia 21.01.2019 r.
 • UWAGA! Terminy zaliczeń dla WSZYSTKICH grup ćwiczeniowych z Przetwarzania sygnałów

  W związku z zamieszaniem jakie powstało przy planowaniu terminów kolokwiów z ćwiczeń z Psyg informuję, że od tej pory będę przyjmował za wiążące jedynie informacje od starostów/starszych grup.

  Ponadto zaplanowane na dzień 23.01.2019 r. kolokwia odbędą się i bedą dostępne dla studentów ze wszystkich grup (w miarę dostępności miejsc).

  Poniżej przedstawiam plan przeprowadzenia kolokwiów z ćwiczeń z Psyg dla grup:

  • E7Q4S1 E7Q6S1 24.01.2019 r. 8:00 sala 116/45
  • E7X1S1 24.01.2019 r. 13:30 sala 117/45
  • E7Y3S1 24.01.2019 r. 15:45 sala 116/45
  • E7X1N1 24.01.2019 r. 17:35 sala 103/61
  • E7Y1S1 25.01.2019 r. 8:00 sala 116/45
  • E7X3S1 25.01.2019 r. 9:50 sala 116/45
  • E7Q2S1 25.01.2019 r. 11:40 sala 117/45
  • E7Q1S1 E7Q3S1 25.01.2019 r. 15:45 sala 116/45

  Istnieje możliwość pisania kolokwium w terminie innej grupy, jednak w przypadku braku miejsc w sali piewszeństwo mają studenci z grupy piszącej kolokwium planowo.

  UWAGA! Zmiana terminu zaliczenia  PSYG - dla grup E7Q1S1 i E7Q3S1 - II podejście do I terminu

  Zaplanowane na dzień 23.01.2019 r. (środa) o godz. 8:00 w sali 118 w bud. 45 kolokwium zostało przeniesione na nowy termin: 24.01.2019 r. (czwartek) o godz. 8:00 w sali 119 w bud. 45.

  Zaliczenie  PSYG - dla grupy E7Q2S1 - II podejście do I terminu

  W dniu 23.01.2019 r. (środa) o godz. 13:30 w sali 118 w bud. 45 odbędzie się II podejście do zaliczenia ćwiczeń rachunkowych z Przetwarzania sygnałów w ramach I terminu dla grup E7Q2S1.

  Zaliczenie  PSYG - dla grup E7Q4S1 i E7Q6S1 - II podejście do I terminu

  W dniu 23.01.2019 r. (środa) o godz. 11:40 w sali 3.8 w bud. 75 odbędzie się II podejście do zaliczenia ćwiczeń rachunkowych z Przetwarzania sygnałów w ramach I terminu dla grup E7Q4S1 i E7Q6S1.

  Zaliczenie  PSYG - dla grup E7Q1S1 i E7Q3S1 - II podejście do I terminu

  W dniu 23.01.2019 r. (środa) o godz. 8:00 w sali 118 w bud. 45 odbędzie się II podejście do zaliczenia ćwiczeń rachunkowych z Przetwarzania sygnałów w ramach I terminu dla grup E7Q1S1 i E7Q3S1.

  Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy E7Y1S1 z dnia 16.01.2019 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy E7Y1S1 z dnia 16.01.2019 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy powtarzania przedmiotu MON z dnia 18.01.2019 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy powtarzania przedmiotu MON z dnia 18.01.2019 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PSYG niestacjonarnej grupy powtarzania przedmiotu z dnia 17.01.2019 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG niestacjonarnej grupy powtarzania przedmiotu z dnia 17.01.2019 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy E7X1N1 z dnia 17.01.2019 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy E7X1N1 z dnia 17.01.2019 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy E7Y3S1 z dnia 17.01.2019 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy E7Y3S1 z dnia 17.01.2019 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy E7Q4S1 z dnia 16.01.2019 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy E7Q4S1 z dnia 16.01.2019 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy E7Q3S1 z dnia 14.01.2019 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy E7Q3S1 z dnia 14.01.2019 r.
 • Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego z CPS z tematu "Badanie symulacyjnych modeli układów decymacji i interpolacji"

 • pobierz plik *.pdf z instrukcją do ćwiczenia laboratoryjnego z CPS
 • Zaliczenie  PSYG - dla niestacjonarnej grupy powtarzania przedmiotu - II podejście do I terminu

  W dniu 17.01.2019 r. (czwartek) o godz. 19:00 w sali 103 w bud. 61 odbędzie się II podejście do zaliczenia ćwiczeń rachunkowych z Przetwarzania sygnałów w ramach I terminu dla niestacjonarnej grupy powtarzania przedmiotu.

  Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy E7Q2S1 z dnia 09.01.2019 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy powtarzania przedmiotu z dnia 09.01.2019 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy E7Q1S1 z dnia 08.01.2019 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy powtarzania przedmiotu z dnia 08.01.2019 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy powtarzania przedmiotu z dnia 07.01.2019 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy powtarzania przedmiotu z dnia 07.01.2019 r.
 • Zmiana terminu konsultacji z dn. 11.01.2019 r.

  Konsultacje z dnia 11.01.2019 r. (piątek) zostały przeniesione na dzień 16.01.2019 r. (środa) na godz. 13:30. Proszę o mailowe zgłaszanie chęci uczestniczenia w konsultacjach.

  Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy powtarzania przedmiotu MON z dnia 21.12.2018 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy powtarzania przedmiotu MON z dnia 21.12.2018 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PSYG niestacjonarnej grupy powtarzania przedmiotu z dnia 21.12.2018 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG niestacjonarnej grupy powtarzania przedmiotu z dnia 21.12.2018 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PSYG cywilnej grupy powtarzania przedmiotu z dnia 19.12.2018 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG cywilnej grupy powtarzania przedmiotu z dnia 19.12.2018 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy E7Q6S1 z dnia 17.12.2018 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PSYG grupy E7Q6S1 z dnia 17.12.2018 r.
 • Materiały do PSYG

  W zakładce PRZEDMIOTY->Przetwarzanie sygnałów - ćwiczenia (stacjonarne) znajdują się zadania wprowadzające do ćwiczeń z przedmiotu Przetwarzanie sygnałów. Wszystkich studentów, zarówno stacjonarnych, jak i niestatcjonarnych (powtarzających przedmiot również), proszę, aby przed rozpoczęciem ćwiczeń sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności. Jeżeli nie uda Wam się rozwiązać tych zadań, musicie powtórzyć wiadomości z matematyki oraz teorii obwodów i sygnałów. W przeciwnym razie trudno będzie Wam uczestniczyć w zajęciach.

  Ponadto znajdują się tam również zadania domowe do niektórych tematów oraz skrypty w środowisku MATLAB do wykorzystania w nauce indywidualnej.

  Terminy konsultacji

  poniedziałek: 8:00 - 9:30
  piątek:   13:30 - 15:00

  Do końca roku 2018 istnieje możliwość indywidualnego (poza wyznaczonymi terminami) umówienia się na konsultacje poprzez e-mail.