Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS z dnia 16.12.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS z dnia 16.12.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS z dnia 21.09.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS z dnia 21.09.2020 r.
 • Kolokwium zaliczające ćwiczenia z przedmiotu Podstawy przetwarzania sygnałów dla wszystkich grup - ostatnie podejście

  W dniu 09.09.2020 r. (środa) przeprowadzone zostanie zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Podstawy przetwarzania sygnałów.

  Będzie to ostatnie podejście w ramach trzeciego terminu.

  W związku systuacją epidemiologiczną zaliczenia ćwiczeń z PPS przeprowadzane będą w trybie indywidualnym z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

  Proszę o mailowe zgłoszenia nie później niż do dnia 08.09.2020 r (wtorek) do godz. 17:00 na poniższe terminy:

 • 09.09.2020 r. (środa) o godz. 8:00, 10:30, 12:00, 13:30
 • Zaliczenie odbywać się będzie w bud. 80 (d. Park Radiolokacji).

  Jeżeli na któryś z terminów nie będzie zgłoszeń, zaliczenie w takim terminie nie odbędzie się.

  Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS z dnia 09.07.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS z dnia 09.07.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS z dnia 08.07.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS z dnia 08.07.2020 r.
 • Kolokwium zaliczające ćwiczenia z przedmiotu Podstawy przetwarzania sygnałów dla wszystkich grup

  W dniu 09.07.2020 r. (czwartek) przeprowadzone zostanie zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Podstawy przetwarzania sygnałów.

  W związku systuacją epidemiologiczną zaliczenia ćwiczeń z PPS przeprowadzane będą w trybie indywidualnym z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

  Proszę o mailowe zgłoszenia do dnia 08.07.2020 r (środa) do godz. 17:00 na poniższe terminy:

 • 09.07.2020 r. (czwartek) o godz. 8:00, 10:30, 12:00, 13:30
 • Zaliczenie odbywać się będzie w bud. 80 (d. Park Radiolokacji).

  Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS z dnia 29.06.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS z dnia 29.06.2020 r.
 • Kolokwium zaliczające ćwiczenia z przedmiotu Podstawy przetwarzania sygnałów dla grup z kierunku "Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna"

  W dniu 29.06.2020 r. (poniedziałek) przeprowadzone zostanie zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Podstawy przetwarzania sygnałów dla grup z kierunku "Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna" (BX1, BX2 i BX3).

  W związku systuacją epidemiologiczną zaliczenia ćwiczeń z PPS przeprowadzane będą w trybie indywidualnym z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

  Proszę o mailowe zgłoszenia do dnia 28.06.2020 r (niedziela) do godz. 17:00 na poniższe terminy:

 • 29.06.2020 r. (poniedziałek) o godz. 8:00, 10:30, 12:00, 13:30
 • Zaliczenie odbywać się będzie w bud. 80 (d. Park Radiolokacji).

  Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS z dnia 18.06.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS z dnia 18.06.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS z dnia 15.06.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS z dnia 15.06.2020 r.
 • Kolokwium zaliczające ćwiczenia z przedmiotu Podstawy przetwarzania sygnałów w ramach III terminu

  W związku systuacją epidemiologiczną zaliczenia ćwiczeń z PPS przeprowadzane będą w trybie indywidualnym z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

  Proszę o mailowe zgłoszenia na poniższe terminy:

 • 10.06.2020 r. (środa) o godz. 8:00, 10:30, 12:00, 13:30
 • 15.06.2020 r. (poniedziałek) o godz. 8:00, 9:35, 11:40, 13:30
 • 18.06.2020 r. (czwartek) o godz. 8:00, 9:35, 11:40, 13:30
 • Zaliczenie odbywać się będzie w bud. 80 (d. Park Radiolokacji).

  W przypadku, gdy terminy zaliczeń wyczerpią się, będę proponował następne.

  Osoby, które w wyniku zaangażowania w walkę z epidemią nie mogą uczestniczyć w zaliczeniu, będą mogły zaliczyć ćwiczenia w innym terminie.

  Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS z dni od 25.05.2020 r. do 29.05.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS z dni 25-29.05.2020 r.
 • Kolokwium zaliczające ćwiczenia z przedmiotu Podstawy przetwarzania sygnałów w ramach III terminu

  W związku systuacją epidemiologiczną zaliczenia ćwiczeń z PPS przeprowadzane będą w trybie indywidualnym z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

  Uwaga!!! Zmiana terminów zaliczeń. Przez pomyłkę na stronie widniała informacja, jakoby zaliczenia miały się odbyć w czerwcu. Był to błąd. Zaliczenia odbędą się w dniach 25-29 MAJA! Za pomyłkę bardzo przepraszam.

  Proszę o mailowe zgłoszenia na poniższe terminy:

 • 25.05.2020 r. (poniedziałek) o godz. 8:00, 9:35, 11:40, 13:30
 • 26.05.2020 r. (wtorek) o godz. 8:00, 9:35, 11:40, 13:30
 • 27.05.2020 r. (środa) o godz. 8:00, 9:35, 11:40, 13:30
 • 28.05.2020 r. (czwartek) o godz. 8:00, 9:35, 11:40, 13:30
 • 29.05.2020 r. (piątek) o godz. 8:00, 9:35, 11:40, 13:30
 • Zaliczenie odbywać się będzie w bud. 80 (d. Park Radiolokacji).

  W przypadku, gdy terminy zaliczeń wyczerpią się, będę proponował następne.

  Osoby, które w wyniku zaangażowania w walkę z epidemią nie mogą uczestniczyć w zaliczeniu, będą mogły zaliczyć ćwiczenia w innym terminie.

  Dodatkowy termin zaliczenia ćwiczeń Przetwarzania sygnałów dla grup powtarzania przedmiotu

  Osoby, które uzyskały zgodę Dziekana Wydziału Elektroniki WAT na dodatkowe podejście do zaliczenia Przetwarzania sygnałów w ramach powtarzania przedmiotu mogą wziąć udział w kolokwium, które odbędzie się w dniu 12.03.2020 r. (czwartek) o godz. 15:45 w sali 116 w bud. 45.

  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc proszę o mailowe potwierdzenia obecności nie później niż do godziny 22:00 w dniu 11.03.2020 r.

  Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS z dni 12.02.2020 r. i 13.02.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS z dni 12.02.2020 r.
 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS z dni 13.02.2020 r.
 • Zaliczenie ćwiczeń z Podstaw przetwarzania sygnałów dla grup cywilnych i wojskowych oraz dla grup niestacjonarnych - II podejście do II terminu

  W dniach 12.02.2020 r. (środa) i 13.02.2020 r. (czwartek) odbędą się zaliczenia ćwiczeń z Podstaw przetwarzania sygnałów dla dla grup cywilnych i wojskowych oraz dla grup niestacjonarnych:

 • w dniu 12.02.2020 r. (środa) o godz. 8:00 w sali 116 w bud. 45
 • w dniu 12.02.2020 r. (środa) o godz. 11:40 w sali 116 w bud. 45
 • w dniu 13.02.2020 r. (czwartek) o godz. 8:00 w sali 116 w bud. 45
 • w dniu 13.02.2020 r. (czwartek) o godz. 11:40 w sali 116 w bud. 45
 • w ramach II podejścia do II terminu.

  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc proszę o mailowe potwierdzenia obecności na jeden z terminów do godziny 22:00 w dniu 11.02.2020 r. W przypadku braku zgłoszeń na jeden z terminów, zaliczenie w tym terminie nie odbędzie się.

  Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS z dni 05.02.2020 r. i 06.02.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS z dni 05.02.2020 r. i 06.02.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z Psyg dla grup powtarzania przedmiotu z dnia 05.02.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z Psyg dla grup powtarzania przedmiotu z dnia 05.02.2020 r.
 • Zaliczenie ćwiczeń z Podstaw przetwarzania sygnałów dla grup cywilnych i wojskowych oraz dla grup niestacjonarnych - I podejście do II terminu

  W dniu 05.02.2020 r. (środa) odbędą się zaliczenia z Podstaw przetwarzania sygnałów dla grup:

 • wojskowych X o godz. 9:50 w sali 116 w bud. 45
 • wojskowych Y o godz. 11:40 w sali 116 w bud. 45
 • cywilych Q o godz. 13:30 w sali 116 w bud. 45
 • cywilych BX o godz. 15:45 w sali 116 w bud. 45
 • w ramach I podejścia do II terminu.

  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc proszę o mailowe potwierdzenia obecności na jeden z terminów do godziny 22:00 dnia poprzedzającego termin. W przypadku braku zgłoszeń na jeden z terminów, zaliczenie w tym terminie nie odbędzie się.

  Istnieje możliwość zamiany terminów w ograniczonym zakresie, jednak pierwszeństwo mają osoby z grup planowo piszących danym terminie.

  Istnieje także możliwość zorganizowania dodatkowego podejścia do zaliczenia w dniu 06.02.2020 r. (czwartek) o godz. 6:30 w sali 108 w bud. 80, maksymalna liczba osób w tej sali to 15.

  Zaliczenie ćwiczeń z Przetwarzania sygnałów dla cywilnych i wojskowych grup powtarzania przedmiotu oraz dla grup niestacjonarnych - II podejście do II terminu

  W dniach:

 • 04.02.2020 r. (wtorek) o godz. 13:30 w sali 116 w bud. 45
 • 05.02.2020 r. (środa) o godz. 8:00 w sali 116 w bud. 45
 • odbędą się zaliczenia z Przetwarzania sygnałów dla cywilnych i wojskowych grup powtarzania przedmiotu oraz dla grup niestacjonarnych w ramach II podejścia do II terminu.

  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc proszę o mailowe potwierdzenia obecności na jeden z terminów do godziny 22:00 dnia poprzedzającego termin. W przypadku braku zgłoszeń na jeden z terminów, zaliczenie w tym terminie nie odbędzie się.

  Istnieje także możliwość zorganizowania podejścia do zaliczenia w dniu 05.02.2020 r. (środa) o godz. 6:30 w sali 108 w bud. 80, maksymalna liczba osób w tej sali to 15.

  Wyniki zaliczenia ćwiczeń z Psyg dla grup powtarzania przedmiotu z dnia 28.01.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z Psyg dla grup powtarzania przedmiotu z dnia 28.01.2020 r.
 • Dodatkowy termin zaliczenia ćwiczeń z Przetwarzania sygnałów dla cywilnych i wojskowych grup powtarzania przedmiotu - I podejście do II terminu

  W związku z licznymi zapytaniami o dodatkowe kolokwium w ramach pierwszego podejścia do II terminu zaliczenia ćwiczeń, ustaliłem termin w dniu 28.01.2020 r. (wtorek) o godz. 6:30 w sali 108/80.

  Maksymalna liczba osób, które mogą jednocześnie pisać w tej sali zaliczenie wynosi 15.

  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc proszę o mailowe potwierdzenia obecności do godziny 22:00 dnia 27.01.2020 r. W przypadku braku zgłoszeń, zaliczenie w tym terminie nie odbędzie się.

  Zaliczenie ćwiczeń z Przetwarzania sygnałów dla cywilnych i wojskowych grup powtarzania przedmiotu - I podejście do II terminu

  W dniach:

 • 27.01.2020 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w sali 116 w bud. 45
 • 28.01.2020 r. (wtorek) o godz. 8:00 w sali 116 w bud. 45
 • odbędą się zaliczenia z Przetwarzania sygnałów dla cywilnych i wojskowych grup powtarzania przedmiotu w ramach I podejścia do II terminu.

  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc proszę o mailowe potwierdzenia obecności na jeden z terminów do godziny 22:00 dnia poprzedzającego termin. W przypadku braku zgłoszeń na jeden z terminów, zaliczenie w tym terminie nie odbędzie się.

  Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grup WEL18EY3S1, Y4 i WME18BX3S1 z dnia 22.01.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grup WEL18EY3S1, Y4 i WME18BX3S1 z dnia 22.01.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grupy WEL18EX3S1 z dnia 21.01.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grupy WEL18EX3S1 z dnia 21.01.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grup WME18BX1S1, BX2 I BX3 z dnia 20.01.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS dlagrup WME18BX1S1, BX2 I BX3 z dnia 20.01.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grup WEL18EQ1S1 i WEL18EQ5S1 z dnia 20.01.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grup WEL18EQ1S1 i WEL18EQ5S1 z dnia 20.01.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS z dnia 17.01.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grup WEL18EY2S1 i XPS z dnia 17.01.2020 r.
 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grup Q2, Q3, Q4 i Y1 z dnia 17.01.2020 r.
 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grupy WEL18EX1S1 z dnia 17.01.2020 r.
 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grupy WEL18EY1S1 z dnia 17.01.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grupy WEL18EY3S1 z dnia 13.01.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grupy WEL18EY3S1 z dnia 13.01.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grupy WEL18EX3S1 z dnia 17.01.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grupy WEL18EX3S1 z dnia 17.01.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grupy WEL18EX2S1 z dnia 17.01.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grupy WEL18EX2S1 z dnia 17.01.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grupy WME18BX3S1 z dnia 17.01.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grupy WME18BX3S1 z dnia 17.01.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grupy WEL18EQ1S1 z dnia 16.01.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grupy WEL18EQ1S1 z dnia 16.01.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grupy WME18BX1S1 z dnia 16.01.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grupy WME18BX1S1 z dnia 16.01.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grupy WEL18EQ5S1 z dnia 16.01.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grupy WEL18EQ5S1 z dnia 16.01.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grupy WME18BX2S1 z dnia 13.01.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grupy WME18BX2S1 z dnia 13.01.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grupy WME18BX1S1 z dnia 13.01.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS dla grupy WME18BX1S1 z dnia 13.01.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z XPsyg z dnia 13.01.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z XPsyg z dnia 13.01.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z XPsyg z dnia 09.01.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z XPsyg z dnia 09.01.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS grupy WEL18EQ2S1 z dnia 10.01.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS grupy WEL18EQ2S1 z dnia 10.01.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS grupy WEL18EX1S1 z dnia 10.01.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS grupy WEL18EX1S1 z dnia 10.01.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z XPsyg z dnia 10.01.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z XPsyg z dnia 10.01.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS grupy WEL18EY1S1 z dnia 09.01.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS grupy WEL18EY1S1 z dnia 09.01.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS grup WEL18EQ3S1 i WEL18EQ3S1 z dnia 08.01.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS grup WEL18EQ3S1 i WEL18EQ3S1 z dnia 08.01.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z XPsyg z dnia 08.01.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z XPsyg z dnia 08.01.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z XPsyg z dnia 07.01.2020 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z XPsyg z dnia 07.01.2020 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z XPsyg z dnia 19.12.2019 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z XPsyg z dnia 19.12.2019 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z XPsyg z dnia 12.12.2019 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z XPsyg z dnia 12.12.2019 r.
 • Wyniki zaliczenia ćwiczeń z PPS z dnia 07.12.2019 r.

 • pobierz plik *.pdf z wynikami zaliczenia ćwiczeń z PPS z dnia 07.12.2019 r.